top of page

Søkskurs med Simon Prins. 29.11.-1.12.

OBSERVATØR Labro/Kongsberg. Kl. 10-16

  • 18 t
  • 2 250 norske kroner
  • Labro

Tjenestebeskrivelse

29.11.-1.12. kommer Simon Prins til Kongsberg og holder søkskurs. Simon er kjent for å ha innført operant betinging i treningen av hunder i politiet, og han har over 25 års erfaring med trening av søkshunder og førere for operative tjenester i politiet rundt om i verden. Han er en veldig dyktig instruktør, som er opptatt av at man skal ha det gøy når man trener, og han er god på å se både hund og fører. Kurset vil ta for seg temaene: innlæring av nye duftemner, forstyrrelsestrening, romsøk mm. Kurset vil være spesialsøkrettet. Det vil være både nybegynnere og mer erfarne ekvipasjer på kurset, slik at man skal få se flere av stegene i søkstreningen. Kurset vil gå fra kl. 10-16 alle tre dagene, og treningen vil hovedsakelig foregå innendørs. Kurset vil foregå på engelsk. For spørsmål rundt kurset, ta kontakt med Anita på anita@positivhund.no Her kan du lese mer om Simon: Simon Prins is a widely recognized author, speaker, and innovator in the realm of animal behaviorism and training. With over 25 years of enriching experience, Simon has pioneered the fields of robotics, sensors, and canine abilities. His unique expertise has equipped countless special unit dogs and their trainers across the globe, underscoring his steadfast belief in the transformative power of science to optimize our interactions with animals. In an impressive display of multitasking and dedication, Simon, while serving as an operator in the special operations unit of the Dutch police, also spent more than six years at The Netherlands National Detection and Tracking Dog School. Here, he made a substantial contribution by training dogs in all detection disciplines, including tracking. His groundbreaking work in developing hard surface tracking protocols has made a lasting impact on the industry, transforming traditional methods and significantly improving tracking effectiveness. As an innovator, Simon has designed and manufactured specialized K9 training products that have reshaped canine training practices. One of his flagship inventions is the ACT! Smart Wheel, an innovative tool that revolutionizes scent detection training by combining traditional canine scent detection techniques with advanced sensor technology.


Kommende økter


Kontaktinformasjon

  • Lågendalsveien 121, Skollenborg, Norway

    anita@positivhund.no


bottom of page