top of page

NOSEWORK TRINN 2

På dette kurset jobber vi med forberedelser til LGT (luktgjenkjenningstesten).

Denne testen må alle ekvipasjer som vil konkurrere ta.

 

LGT foregår som et emballasjesøk. Lukten er plassert i 1 av 12 esker, og hunden har 3 min. på seg til å finne riktig eske.

På trinn 2 jobber vi blant annet med:

 

  • Variasjoner i emballasjesøk

  • Handling i søksarbeid

  • Startlinjerutiner

  • Introduksjon til flere dufter

  • Videre arbeid på flere søksmomenter

 

Som ved alle andre søksskurs hos oss, legger vi vekt på å bygge hundens glede i søksarbeid. 

41793833_2344228208950859_85985667203507
bottom of page