top of page

NOSEWORK, TRINN 1

Nosework er en søkssport, som passer for absolutt alle hunder. Sporten er inspirert av operative spesialsøkshunder, og ble etablert i USA for rundt 12 år siden.

Søk bygger og styrker relasjonen mellom hund og fører, og er en sikker måte å holde hunden i form, både fysisk og mentalt. I tillegg opplever hunden mestring når den søker, og dette bidrar til at selvtilliten hos hunden øker. 

Det er fire ulike søksområder i nosework:

Søk i emballasje
Søk på område ute
Søk i rom
Søk på kjøretøy

Nosework består av LGT (luktgjenkjenningstest) som hundene må gjennom for å kunne begynne å konkurrere, og klasse 1, 2 og 3.

Nosework.jpg
bottom of page