top of page

Kurs i konsepttrening. Start 14.10.

Labro/Kongsberg. Kl. 18.35-20.05

  • 1 30 min
  • 2 200 norske kroner
  • Labro

Tjenestebeskrivelse

I konsepttrening bruker man games som metode for å dyrke fram konsepter som optimisme, selvtillit, ro, fokus, fleksibilitet, toleranse for frustrasjon, impulskontroll og engasjement hos våre firebente venner. Ved hjelp av konsepttrening former vi hundens personlighet. Treningsfilosofien bygger på at man anerkjenner at hunden har en hjerne som oppfatter eventer og skaper følelser. Disse følelsene styrer valg av adferd. Under følelsene igjen ligger et behov, og det er dermed behovet vi jobber med og ikke selve adferden. Dette er en løsningsorientert og positiv treningsfilosofi, med fokus på 95 % løsning og 5 % problem. Dette kurset passer for alle, om det er noen atferder du vil ha mer av, som feks ro, fokus eller om det er problematferder du vil ha bort. Eksempler på konsepter vi skal jobbe med: Fokus Ro Selvkontroll Selvsikkerhet Optimisme Engasjement Frustrasjonstoleranse Kroppsbevissthet Kurset går over 6 mandager. Fri 11.11. og 18.11.


Kommende økter


Kontaktinformasjon

  • Lågendalsveien 121, Skollenborg, Norway

    anita@positivhund.no


bottom of page